خانه2019-12-16T10:13:34-01:00
Avada Podcasts Icon

مدیریتکسب‌وکارخودیاریاستارتاپدانش‌بنیان پادکست‌ها

مدیریت، کسب‌وکار، خودیاری، استارتاپ، دانش‌بنیان

پادکست‌هایی متفاوت برای دنیایی نو

بشنو

به پادکستِ «بیزنس‌چنل» خوش آمدید

بیزنس‌چنل، پادکستیه که من، «مهدی بهفر»، در هر اپیزودِ آن، یک ایدۀ شنیدنیِ به‌دردبخور از دنیای کسب‌وکار رو خیلی ساده و سرراست براتون روایت می‌کنم.

مطالبِ هر اپیزود هم حولِ یک مقالۀ مهم از یک آدم معتبر تهیه شده.

مدیریت
کسب‌وکار
خودیاری

ترندهای بیزنس‌چنل

موارد بیشتر
موارد بیشتر

جست‌وجو پادکست‌هاجستارها

با اپلیکیشن «بیزنس‌چنل» همراه شوید

Google Play
App Store

Google Play
App Store

ما را دنبال کنید

در این پلتفرم‌ها هم هستیم

Google Podcasts

Google

TuneIn Podcasts

TuneIn

Stitcher

Stitcher

Radio Public Podcasts

RadioPublic

Castbox Podcasts

CastBox

iHeartRadio Podcasts

iHeartRadio

حامی شوید